z Europą nam po drodze

Ważne informacje - pliki

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Szczególnie z Informatorem dla Organizatorów oraz Polityką prywatności.


INFORMATOR ORGANIZACYJNY


Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

CEL

1.  Przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej.
2.  Propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich.
3.  Propagowanie wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji z Kartą Praw Podstawowych UE
4.  Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
5.  Upowszechnianie idei wolontariatu.


ZGŁOSZENIA i ZALECENIA ORGANIZACYJNE

  1. Zgłoszenia od grup chętnych do lokalnej koordynacji sztafety [dalej jako grupy współpracujące] będą przyjmowane na adres e-mail  zgloszenia@tour-de-konstytucja.pl
  2. Wysyłając zgłoszenie prosimy o załączenie zgody: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mailu/zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu obywatelskiego „Tour de Konstytucja”(zgodnie z Ustawą z dnia 29,08,1997 o ochronie danych osobowych DZ. U. NR 133 poz. 883)."
  3. Każda lokalna grupa współpracująca wyznaczy jedną osobę do kontaktu z Tour- Centrum*, niezależnie od liczby grup współpracujących.
  4.  Zgłoszenie „zapotrzebowania” na wsparcie merytoryczne w momencie przekazania zgłoszenia do udziału w wydarzeniu (np. wsparcie prawników, sędziów, prokuratorów);
  5. Zalecenia dla lokalnych grup współpracujących przy wydarzeniu:
a)  Proponowane formy lokalnego wydarzenia: pikieta, happening, stacjonarnie lub z możliwością przemieszczania się, z muzyką, z otwartością, pozytywną energią i uśmiechem, [dalej jako wydarzenie]
b)  Organizatorzy, prowadzący i zabierający głos podczas wydarzenia muszą być wolni od partyjnych identyfikacji
c)  organizatorem wydarzenia nie mogą być organy samorządowe lub jego członkowie
d)  Miejsce wydarzenia: dowolne, najlepiej poza granicami dużych miast, preferowane małe miejscowości.
e)  Każde wydarzenie rozpoczyna się odtworzeniem Preambuły czytanej przez Jerzego Radziwiłowicza.
f)  Grupa współpracująca sama wybiera fragment Konstytucji, który omawia podczas wydarzenia.
g)  Zalecamy stworzyć „niezależny stolik obywatelski” dla rozmów z prawnikami w trakcie wydarzenia.
h)  Grupa współorganizująca zapewnia we własnym zakresie: miejsce, nagłośnienie, transparenty według własnego uznania, ponosząc odpowiedzialność za ich treść.
i)   Wydarzenie powinno mieć charakter otwarty. Zalecane rynki, parki, ogólnodostępne place.
j)   Grupa współorganizująca dokumentuje wydarzenie - filmy, zdjęcia, linki do relacji Live przekazuje na fanpage wydarzenia link: https://www.facebook.com/Tour-de-Konstytucja-PL-103179035162163
j)   Udostępniane posty oznaczamy wspólnym hasztagiem #Tour_de_KonstytucjaPL lub/i  #TdKPL
k)  Wydarzeniu towarzyszy “Tour-BUS” przewożący zwój Konstytucji oraz gadżety udostępniane na wydarzeniach lokalnych.  Koordynator grupy współorganizującej wydarzenie lokalne (zgodnie z zaakceptowanym wcześniej grafikiem wydarzeń), ma obowiązek skontaktowania się z obsadą Tour-BUSa  (tel. 534 530 567) w celu potwierdzenia miejsca   wydarzenia, najpóźniej dwa dni przed jego terminem. Wskazane jest umożliwienie wjazdu Tour-BUSa bezpośrednio na rynek/pasaż/punkt centralny wydarzenia co może wymagać uzyskania koniecznej zgody administracyjnej właściciela gruntu/posesji.
l)  niedozwolone jest prowadzenie jakichkolwiek zbiórek pieniężnych podczas wydarzenia, chyba że zbiórka prowadzona jest przez głównego organizatora Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
m)  Grupy współorganizujące, ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowanie środków bezpieczeństwa podczas organizowanych wydarzeń publicznych, w tym także przestrzeganie obostrzeń związanych z Covid-19.


FINANSOWANIE

  1. Wydarzenia lokalne finansowane są z własnych środków grup, podejmujących się organizacji poszczególnych wydarzeń w miejscach przez nie wyznaczonych.
  2. Wydarzenie lokalne może być też wspomagane finansowo poprzez darowizny dokonywane na opublikowany nr konta Fundacji KORD nr 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001 z dopiskiem : “Tour de Konstytucja PL” lub na konto zrzutki w tym celu utworzonej przez osobę upoważnioną przez Fundację KORD -  https://zrzutka.pl/uhpade


Koszty

  1. Kwoty pozyskane od darczyńców przeznaczone będą na ewentualne pokrycie kosztów dojazdu zaproszonych osób reprezentujących organizacje współorganizujące “Tour de Konstytucja PL” (tylko po uprzednim uzgodnieniu z Tour-Centrum), podczas finalnego wydarzenia w Warszawie, kosztów produkcji ulotek i znaczków okolicznościowych, zakupu tuby transportowej, druku zwoju Konstytucji, zakupu GPS dołączonego do zwoju, dojazdu przedstawiciela Tour-Centrum na wydarzenie lokalne.
  2. Inne koszty, nieprzewidziane w punkcie 1, mogą być pokryte po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Tour-Centrum.

Skontaktuj się znami

Zgłoszenia

Formularz zgłoszenia
tel. +48 731 857 929
tel. +48 575 155 835
pon. - pt. w godz. 10:00 - 12:00 i 18:00 - 20:00

Media

media@tour-de-konstytucja.pl
tel. +48 535 759 235
pon. - pt. w godz. 10:00 - 12:00 i 18:00 - 20:00

Informacje ogólne

info@tour-de-konstytucja.pl
Tour de Konstytucja
Fundacja
"Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych"

KRS: 0000820007
NIP: 118 220 37 25, REGON: 385139314
NR KONTA:
NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001
telefon: 792 880 860
Zrzutka Tour de konstytucjaPL


Witryna tour-de-konstytucja.pl używa ciasteczek. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Zbieramy również dane dotyczące odwiedzin naszej witryny. Są one w pełni anonimowe i pomagają nam dostosować naszą stroną do Twoich potrzeb. NIE UŻYWAMY Google Analytics, więc Twoje dane nie są nigdzie przesyłane.
Rozumiem